26.07.2021 SIA PERUZA izsludina iepirkumu par DARTORVADĪBAS SISTĒMAS KOMPLEKTS PIEGĀDI

Share This Post

Iepirkums nepieciešams Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projekta “Latvijas Pārtikas Kompetences centrs”, id. Nr. 1.2.1.1/18/A/002, pētniecības projekta “SIA Rāmkalni Nordeco un SIA Peruza sadarbības projekts jaunas sukāžu žāvēšanas tehnoloģijas izstrādei un iekārtu prototipa izstrādei”  ietvaros. “

Iepirkuma metode saskaņā ar 2017. gada 28. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Iepirkuma priekšmeta aprakstu var lejuplādēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

Piedāvājums jāiesniedz SIA PERUZA birojā “Lejasrandoti”, Mucenieki, Ropažu nov. LV2137 līdz 10.08.2021 pl.16.00

Get your free product catalogue now!

Sign up to receive our newsletter about the most recent projects and more, and instantly receive our product catalogue in your inbox!

We take your privacy very seriously and will only use your submitted data as described in our privacy policy.

More To Explore

Get your free product catalogue now!

Sign up to receive our newsletter about the most recent projects and more, and instantly access our full product range catalogue which includes detailed information of all our base products and solutions! 

We take your privacy very seriously and will only send the occasional newsletter about our company, the most recent projects and more. You can opt out any time.

To provide a better service to you our website uses cookies. Learn more in our Privacy Policy.