PERUZA sadarbībā ar SIA “Rāmkalni Nordeco” veic pētījumu, lai izveidotu jaunas cidoniju un rabarberu apstrādes tehnoloģijas un izstrādātu iekārtu prototipu ERAF programmas atbalstītajā projektā Nr.1.2.1.1/18/A/002 “LATVIJAS PĀRTIKAS NOZARES KOMPETENCES CENTRS”

Share This Post

Laika posmā no 17.11.2019 – 16.02.2020 veikums 2.pārskata periodā:

 1. Tika veikta cidoniju un rabarberu griešanas iekārtu principiālās konstrukcijas izstrāde un prototipēšana, balstoties un iepriekšējā periodā veikto tehnoloģisko īpatnību un procesu izpēti.
 2. Noskaidroti galvenie tehniskie izaicinājumi, kas jāatrisina, veidojot cidoniju un rabarberu griešanas iekārtu fināla prototipu.
 3. Pētīti cidoniju daivotāja un rabarberu griezēja kopējie konstrukcijas izaicinājumi: abu produktu skābuma korodējošā ietekme uz griešanas asmeņu ilgmūžību. Paaugstinātais skābums izsauc ātrāku asinājuma zaudēšanu, tāpēc tiek veikta atbilstoša griezējtērauda markas piemeklēšana

 

Konstrukcijas apraksts cidoniju daivotājam:

 • Cidoniju griezēja-daivotāja principiālā konstrukcija
  • Cidoniju griezējs tiek veidots pēc revolveriekārtas principa. Uz rotējošas plāksnes ir izveidotas ligzdiņas, kurās ir jāievieto produkts. Produkts tiek pārvietots uz griešanas zonu, kur ar radiāli savietotu nažu kopu tas tiek sašķēlēts noteiktā daudzumā daivu.
  • Operators liek produktu griešanas ligzdās un pozicionē to, jo cidoniju forma ir neregulāra.
  • Visu gabaliņu leņķiskais platums ir vienmērīgs, kas nepieciešams vienmērīgai kaltēšanai
  • Gabaliņu platumu var mainīt, nomainot nažu kopas

 

Cidoniju daivotāja konstrukcijas izaicinājumi:

 • Cidoniju griešanas noteikumi:
  • Cidonijas jāgriež sasaldētas
  • Cidonijām ir neregulāra un mainīga forma
  • Cidonijām ir slēgta iekšējā telpa, uz kuras sienām ir cietas plēksnes, kas jāizņem
 • Cidoniju griešanas izmēģinājumi:
  • Principu pārbaude, izmantojot manuālo prototipu
  • Cidoniju orientēšana un noturēšana pareiza griešanas pozīcijā

Cidoniju daivotāja principiālā konstrukcija:

Konstrukcijas apraksts rabarberu griezējam:

 

 • Rabarberu griezējs ir veidots pēc kabatiņu griešanas iekārtas principa. Uz lentes ir izveidotas kabatiņas, slīpas pret lentas kustības virzienu, kurās ir jāievieto produkts. Produkts tiek pārvietots uz griešanas zonu, kur ar paralēlu apaļnažu kopu tas tiek sašķēlēts daudzos paralēlskaldņa veida gabaliņos.
 • Visi gabaliņu biezumi ir vienmērīgi, izņemot abos galos pirmais un pēdējais atgrieztais gabals. Tiem izmēri var mainīties, jo rabarberu kāti ir dažāda garuma.
 • Gabaliņu biezumu var mainīt, pārvietojot apaļnažus pa to asi jaunās fiksētās pozīcijās.

 

Rabarberu griezēja principiālā konstrukcija:

 Rabarberu griezēja konstrukcijas izaicinājumi:

 • Rabarberu noturēšana griešanas lentas kabatiņās, ko risinājām, veidojot pašfiksējošus kabatiņas profilus, kurā rabarberu kāti iespīlējas līdz ar ieiešanu griešanas nažu blokā

 • Rabarberu padošana griezējā no transporta kastēm: Rabarberi birstot saķeras un sagriežas, acīmredzot jāveido satvērēji-atdalītāji katram kātam, lai tos ieliktu griešanas lentas kabatiņās

Raksts ievietots 12.03.2020

Get your free product catalogue now!

Sign up to receive our newsletter about the most recent projects and more, and instantly receive our product catalogue in your inbox!

We take your privacy very seriously and will only use your submitted data as described in our privacy policy.

More To Explore

Get your free product catalogue now!

Sign up to receive our newsletter about the most recent projects and more, and instantly access our full product range catalogue which includes detailed information of all our base products and solutions! 

We take your privacy very seriously and will only send the occasional newsletter about our company, the most recent projects and more. You can opt out any time.

To provide a better service to you our website uses cookies. Learn more in our Privacy Policy.